Over Elke Maand Dividend.nl

   

Beste belegger,

Paul van den Heuvel

Welkom bij ElkeMaandDividend.nl. dat een onderdeel is van PensioenDividend. Als uitgeverij verstrekken wij objectieve informatie aan beleggers, waarbij inkomen uit dividend centraal staat. U kunt een abonnement nemen op onze digitale nieuwsbrief, net zoals u een abonnement neemt op een krant, vakblad of tijdschrift. Het grote verschil is het ontbreken van een papieren exemplaar dat via de post bij u op de deurmat valt.

Met een abonnement heeft u recht op een maandelijkse digitale nieuwsbrief, tussentijdse flashberichten en toegang tot de speciale secties van onze website. Wij noemen dat wel eens onze ‘schatkamers’. Hierin vindt u ons aandelenportfolio, (live gekoppeld aan de beurzen!) het nieuwsbrievenarchief en specifieke informatie die u nodig heeft bij het beleggen in de door ons voorgestelde op inkomen gerichte fondsen waarvan u gewone aandelen kunt kopen. U hoeft dus niet deel te nemen in een fonds. Dat laatste is veel duurder, u heeft minder vrijheid en het levert vaak minder op.


Missie

ElkeMaandDividend.nl heeft zich gespecialiseerd in aandelen die uw inkomen verhogen, door het dividend dat u elke maand op uw rekening bijgeschreven krijgt.

Onze missie is het verzamelen van Hoog Dividend fondsen, die zonder uitzondering maandelijks dividend uitkeren. Wereldwijd zijn er bijna duizend (!) Hoog Dividend fondsen die frequent dividend uitkeren. Onze inspanningen richten zich op het lokaliseren van de minst risicovolle en stabiele fondsen, in combinatie met een dividendrendement van 7%, 8%, 10% of hoger en die maandelijks een stabiel dividend uitkeren. Dat is geen eenvoudige klus. Inmiddels hebben wij een team geformeerd van specialisten op het gebied van Hoog Dividend aandelenfondsen, die maandelijks het dividend uitkeren.
 

Extra Inkomen

Hoog Dividend aandelen vindt u maar zelden op onze thuismarkten Nederland en België. Hiervoor moeten we wat verder van huis. Met name in Amerika is het beleggen met het oog op een extra inkomen een normale zaak. Amerikanen zijn het van oudsher gewend om zelf een spaarpot voor later te maken. Dat kan voor een pensioen zijn, voor de studie van hun kinderen of voor onvoorziene uitgaven zoals ziektekosten. Wij reizen meerdere malen per jaar naar de bron, dus de Verenigde Staten, voor het bezoeken van beurzen, seminars en afnemen van interviews.


Verzorgingsstaat

Wij zijn verwend met voorzieningen die ons het leven makkelijker maken. We leven immers in een verzorgingsstaat. Huursubsidies, studiebeurzen, pensioenvoorzieningen, dekking voor ziektekosten en uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn voor ons dan ook heel normaal. En dat is maar goed ook. Helaas verbleken de voorzieningen zoals we die gewend waren en wordt er bij elke nieuwe regeringsperiode weer een beroep gedaan op onze zelfredzaamheid. We gaan dus steeds meer uit eigen zak betalen. Denk alleen maar aan de gevolgen van de vergrijzing en de langslepende financiële crisis waar we nog middenin zitten.

Amerikanen zijn een heel creatief volkje als het om hun financiële huishouding gaat. Ook op onze zelfredzaamheid wordt steeds meer een beroep gedaan, en juist op dat gebied kunnen we van de Amerikanen wat leren. Ook in Nederland en België kunnen we gebruik maken van de voordelen, die deze Amerikaanse Hoog Dividend fondsen ons bieden, zonder nu gelijk hulpbehoevend te zijn. Zie het als een extra inkomen uit uw met zorg opgebouwde kapitaal of spaargeld. U koopt de aandelen van deze fondsen bij uw eigen bank of broker. Ongeacht de hoogte van uw spaargeld of kapitaal! Wij wijzen u graag de weg naar deze fondsen waaruit u zelf een keuze maakt. U bent en blijft dus altijd baas over uw eigen geld. Kopen en verkopen van de aandelenfondsen kan op elk moment van de dag tijdens beursuren.


Helder advies

Onze adviezen zijn helder en voor iedereen te begrijpen. Wij wijzen u de weg naar de fondsen die het beste bij uw profiel passen. Onze website bevat een schat aan informatie en middels nieuwsbrieven houden wij u maandelijks op de hoogte van uw aandelen. Een abonnement kost u slechts €49,95 per kwartaal.


Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s:

>> Het beste alternatief voor sparen 
Veel plezier met beleggen! 
Paul van den Heuvel
Paul van den Heuvel

 

Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsregistratie. Uitgeverij Wimer BV verplicht zich uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken en niet
door te geven aan derden. PensioenDividend® is a registered trademark of publishing house Wimer BV. All Wimer products come under dutch law. Multiplication of any kind without explicit permission of the publisher is prohibited.

Publicatie van Wimer BV Investment Research
Realisatie: TiDi Graphics | Vormgeving: Happy Cactus

Pensioendividend.nlEen maandelijkse dividenduitkering is voor veel mensen de
ideale aanvulling op hun pensioen. PensioenDividend en ElkeMaandDividend richten
zich op Hoog Dividend aandelenfondsen die elke maand dividend uitkeren.
De aandelenfondsen erachter zijn hetzelfde.


< Terug naar ElkeMaandDividend.nl Verder naar PensioenDividend.nl >

Op onze website gebruiken wij cookies. Als u deze site gebruikt gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
Wat betekent dit voor mij?